Question

hầu hết thơ có PTBĐC nào
tiện cho em hỏi mấy điểm trở lên thì đc hs tiên tiến ạ

Answers

  1. @Hưn

    Hầu hết các bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm

    —>Viết thơ nhằm bộc lộ cảm xúc của tác giả đối với người đọc

    —>Đặt cả cảm xúc để viết ra bào thơ hay

    Nếu như học sinh tiến tiến thì từ sáu trở lên có thể bảo toàn em nhé

Leave a Comment