Hai người làm chung một công việc trong 12 giờ thì xong. Người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ, hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc

Hai người làm chung một công việc trong 12 giờ thì xong. Người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ, hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại mất bao nhiêu lâu?

0 thoughts on “Hai người làm chung một công việc trong 12 giờ thì xong. Người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ, hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc”

 1. một giờ cả 2 người làm đc là :

  1:12=1/12 (công việc)

  người thứ nhất làm xong công việc là:

  10:2/3=15 ( giờ )

  1 giời người thứ nhất làm đc là :

  1:15=1/15 ( công việc )

  1 giờ người thứ 2 làm đc là :

  1/12-1/15=1/60 ( công việc )

  người thứ 2 làm xong công việc trong số giờ là :

  1/3:1/60=20(giờ)

               đ/s: 20 giờ

   

  Reply
 2. Đáp án:

   20 giờ

  Giải thích các bước giải:

                     Một mình người thứ nhất làm xong công việc mất:

                                           10:2/3 = 15 (giờ)
             1 giờ người thứ nhất làm một mình được: 1/15 (công việc)
                           1 giờ cả hài người làm được:

                             1: 12 = 1/12( công việc)
                           1 giờ người thứ hai làm được:

                                  1/12 – 1/15 = 1/60 ( công việc)
                Để làm xong 1/3 công việc người thứ hai làm mất:

                                     1/3 : 1/60 = 20 (giờ)

                                                  Đáp số 20 giờ

  Reply

Leave a Comment