Gọi E là trung điểm B O , chứng minh rằng vecto AE = 2/4vectoAB + 1/4 vectoAD

Gọi E là trung điểm B O , chứng minh rằng vecto AE = 2/4vectoAB + 1/4 vectoAD
goi-e-la-trung-diem-b-o-chung-minh-rang-vecto-ae-2-4vectoab-1-4-vectoad

0 thoughts on “Gọi E là trung điểm B O , chứng minh rằng vecto AE = 2/4vectoAB + 1/4 vectoAD”

 1. Giải thích các bước giải:

   Bạn xem lại đề bài.

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \overrightarrow {AE}  = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AO} \\
   = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2}\overrightarrow {AC} \\
   = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{1}{4}.\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} } \right)\\
   = \dfrac{3}{4}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AD} 
  \end{array}$

  Ta có điều phải chứng minh.

  Reply

Leave a Comment