Giup voi ………….. Một chiếc cần cân bàn chỉ để cân các vật có khối lượng từ 50kg đến 100kg . Ba bạn An , linh , Nga đều muốn biết hiện nay mik c

Giup voi …………..
Một chiếc cần cân bàn chỉ để cân các vật có khối lượng từ 50kg đến 100kg . Ba bạn An , linh , Nga đều muốn biết hiện nay mik cân nặng là bao nhiêu . Các bạn nhớ rằng , lần khám sức khỏe gần đây cả ba đều có cân nặng khoảng 35kg đến 40kg . Bạn hãy nêu cách để biết được chính xác cân nặng của từng bạn khi dùng chiếc cân nói trên .

0 thoughts on “Giup voi ………….. Một chiếc cần cân bàn chỉ để cân các vật có khối lượng từ 50kg đến 100kg . Ba bạn An , linh , Nga đều muốn biết hiện nay mik c”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

    Cách làm: các bạn lên cân từng đôi một. Đem kết quả cân từng cặp cộng lại. Tổng số cân của ba bạn sẽ bằng tổng số cân của 3 lần cân chia 2. Sau đó lấy tổng số cân 3 bạn trừ đi tổng số cân của 2 bạn sẽ ra số cân bạn còn lại.

    Reply

Leave a Comment