Giúp với ạ :) Trích từ bài Thạch Sanh

Giúp với ạ 🙂
Trích từ bài Thạch Sanh
giup-voi-a-trich-tu-bai-thach-sanh

0 thoughts on “Giúp với ạ :) Trích từ bài Thạch Sanh”

 1. 1. Từ ghép: quân sĩ.

     Người quân sĩ đã chiến đấu hết mình để bảo vệ tổ quốc.

  2. Từ láy: bủn rủn.

    Hai chân tôi bủn rủn không bước được.

  3. Từ “tay” được dùng theo gốc.

  #No_copy

  #Cow_deeptry

  Reply

Leave a Comment