giúp tui với nhé bài làm k hiểu

giúp tui với nhé bài làm k hiểu
giup-tui-voi-nhe-bai-lam-k-hieu

0 thoughts on “giúp tui với nhé bài làm k hiểu”

 1. Đáp án:

  $3$

  Giải thích các bước giải:

  $y= \dfrac{mx – 2m – 3}{x – m}$

  $TXD: D = \Bbb R \backslash\left\{m\right\}$

  $y’ = \dfrac{-m.m – 1.(-2m-3)}{(x -m)^2} = \dfrac{-m^2 + 2m + 3}{(x – m)^2}$

  Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

  $\Leftrightarrow -m^2 + 2m + 3 > 0$

  $\Leftrightarrow – 1 < m < 3$

  Do $m \in \Bbb Z$

  nên $m = 0;1;2$

  $\Rightarrow n(S) = 3$

  Reply

Leave a Comment