Giúp mk với Mk cần gấp lắm! Cảm ơn mn nhìu ạ. Giúp bài 16 ạ

Giúp mk với
Mk cần gấp lắm!
Cảm ơn mn nhìu ạ.
Giúp bài 16 ạ
giup-mk-voi-mk-can-gap-lam-cam-on-mn-nhiu-a-giup-bai-16-a

0 thoughts on “Giúp mk với Mk cần gấp lắm! Cảm ơn mn nhìu ạ. Giúp bài 16 ạ”

 1. Vì $OA<OB$ nên $A$ nằm giữa $O$ và $B$

  $⇒AB=OB-OA=5-2=3(cm)$

  – Xét $B$ nằm giữa $A$ và $C$

  $⇒AC=AB+BC=3+3=6(cm)$

  – Xét $B$ nằm trái chiều với trên

  $⇒A$ trùng $C$ vì $AB=BC⇒AC=0$

   

  giup-mk-voi-mk-can-gap-lam-cam-on-mn-nhiu-a-giup-bai-16-a

  Reply

Leave a Comment