giúp mk với mk cảm ơn.

giúp mk với
mk cảm ơn.

giup-mk-voi-mk-cam-on

0 thoughts on “giúp mk với mk cảm ơn.”

 1. Đáp án:

  $A.$ Hàm số nghịch biến trên $(1;2)$

  Giải thích các bước giải:

  $y = \sqrt{2x – x^2}$

  $TXD: D = [0;2]$

  $y’ = \dfrac{1 – x}{\sqrt{2x – x^2}}$

  $y’ = 0 \Leftrightarrow 1 – x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

  – Hàm số đồng biến trên $(0;1)$

  – Hàm số nghịch biến trên $(1;2)$

  Reply

Leave a Comment