giúp mk bài này vs mọi người

giúp mk bài này vs mọi người
giup-mk-bai-nay-vs-moi-nguoi

0 thoughts on “giúp mk bài này vs mọi người”

 1. Đáp án:

  $P = \dfrac Aa = \dfrac Bb = \dfrac Cc$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\dfrac Aa = \dfrac Bb = \dfrac Cc$

  $\to \dfrac{Ax}{ax} = \dfrac{By}{by} = \dfrac{Cz}{cz}$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  $\dfrac{Ax}{ax} = \dfrac{By}{by} = \dfrac{Cz}{cz} = \dfrac{Ax + By + Cz}{ax + by + xz}$

  $\to P = \dfrac{Ax}{ax} = \dfrac{By}{by} = \dfrac{Cz}{cz}$

  $\to P = \dfrac Aa = \dfrac Bb = \dfrac Cc$

  Reply

Leave a Comment