Giúp mk bài này nhoa Mà có ai có cái đầu bài giống cái đề bài này : 35 + 3 × (X – 1) = Do mình tẩy bút xóa nên quên chưa viết

Giúp mk bài này nhoa
Mà có ai có cái đầu bài giống cái đề bài này :
35 + 3 × (X – 1) =
Do mình tẩy bút xóa nên quên chưa viết kết quả bằng bao nhiêu . Hỏi mấy đứa bạn mình thì nó không có nhà . Nên hỏi các bạn trong Hoidap xem đầu bài giống ko thì chụp cho mình . Các bạn giúp mk cái đầu bài đấy với làm bài bên dưới thì mk cho hay nhất nhé
giup-mk-bai-nay-nhoa-ma-co-ai-co-cai-dau-bai-giong-cai-de-bai-nay-35-3-1-do-minh-tay-but-oa-nen

0 thoughts on “Giúp mk bài này nhoa Mà có ai có cái đầu bài giống cái đề bài này : 35 + 3 × (X – 1) = Do mình tẩy bút xóa nên quên chưa viết”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `b) 2^x + 2^(x + 2) = 8^2 – 6^2 + 2^2 . 3`

  `=> 2^x + 2^x . 2^2 = 64 – 36 + 12`

  `=> 2^x . (1 + 4) = 40`

  `=> 2^x . 5 = 40`

  `=> 2^x = 40 : 5 = 8`

  `=> 2^x = 2^3`

  `=> x = 3`

  Mik ko có bài như bài bn đâu sr bn nha

  Study well

  Reply

Leave a Comment