giúp mình với vẽ hình luôn vẽ góc A2 = 50; B3= 130. Hỏi 2 đường thẳng a và b có // với nhau không? vì sao bài này vì mới học nên trình bày rõ ràng với

giúp mình với vẽ hình luôn
vẽ góc A2 = 50; B3= 130. Hỏi 2 đường thẳng a và b có // với nhau không? vì sao
bài này vì mới học nên trình bày rõ ràng với

0 thoughts on “giúp mình với vẽ hình luôn vẽ góc A2 = 50; B3= 130. Hỏi 2 đường thẳng a và b có // với nhau không? vì sao bài này vì mới học nên trình bày rõ ràng với”

 1. Vì có một đường thẳng cắt 2 đg thẳng A và B tạo thành 2 cặp góc vuofng bằng nhau

  => a // b

  Đặt tên góc Đối đỉnh vs góc A1 là A3

  Vì B1 và A3 là 2 góc trong cùng phía bù nhau

  => B1 + A3 = 180 độ

  Thay B1 = 130 độ

  => A3 = 180 – 130 = 50 độ

  Vì A3 và A1 là 2 góc đối đỉnh mà 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau 

  => A1 = A3 = 50 ĐỘ

  2 góc kề bù có 1 cạnh chung mà 2 góc bạn chỉ ra A1 và B1 lm j có cạnh chung nên  ko phải kề

  Reply
 2. Bạn tham khảo!

  Ta có : $∠A2$ $+$ $∠A1$ $=$ $180^{o}$ (2 góc kề bù)
            $⇒$ $∠A1$ $=$ $180^{o}$ $-$ $∠A2$
            $⇒$ $∠A1$ $=$ $180^{o}$ $-$ $50^{o}$
            $⇒$ $∠A1$ $=$ $130^{o}$
  Ta có : $∠A1$ $=$ $∠B3$ $=$ $130^{o}$
  mà 2 góc này ở vị trí so le trong $⇒$ $a$ $//$ $b$ (dấu hiệu nhận biết 2 đt $//$)
  $FbBinhne2k88$

   

  giup-minh-voi-ve-hinh-luon-ve-goc-a2-50-b3-130-hoi-2-duong-thang-a-va-b-co-voi-nhau-khong-vi-sao

  Reply

Leave a Comment