Giúp mình với nha mọi người

Giúp mình với nha mọi người
giup-minh-voi-nha-moi-nguoi

0 thoughts on “Giúp mình với nha mọi người”

 1. B=3+`3^3`+`3^5`+…+`3^1991`

  B=3(1+`3^2`)+`3^5`(1+`3^2`)+…+`3^1989`(1+`3^2`)

  B=3*14+`3^5`*14+…+`3^1989`*14

  B=14(3+`3^5`+…`3^1989`)

  => B chia hết cho 14 

  Reply

Leave a Comment