Giup minh lam 3 bai toan nay voi kho qua

Giup minh lam 3 bai toan nay voi kho qua
giup-minh-lam-3-bai-toan-nay-voi-kho-qua

0 thoughts on “Giup minh lam 3 bai toan nay voi kho qua”

 1. Đáp án:

   Giải thích các bước giải:

   Người đó có số tiền là

  7000 * 25 =  175000 ( đồng )

  Nếu mua loại vở giảm giá 5000 đồng 1 quyển thì mua được số quyển vở là

  175000 : 5000 = 35 ( đồng )

  Nếu mua loại vở giảm giá 5000 đồng 1 quyển thì mua thêm được số quyển vở là

  35 – 25 = 10 ( quyển )

  Đáp số : 10 quyển

                                     NO COPPY

                                      XIN CTLHN NHÉ

  Reply
 2. tổng số tiền ban đầu có là:

  7000×25=165000 (đồng)

  Số quyển vở mua được nếu mua loại giá 5000 1 quyển là:

  165000/5000=33 (quyển vở)

  số quyển vở mua thêm được so với lúc ban đầu là:

  33-25=8 (quyển vở)

  đáp số: 8 quyển vở

  Reply

Leave a Comment