Question

Giúp mình câu này với
giup-minh-cau-nay-voi

Answers

 1. Giải thích các bước giải:

   Câu 9:

  Biểu thức không phải đơn thức là: $1+x$

  Đáp án B

  Câu 10:

  Ta có:

  $9{x^2}\left( {\dfrac{{ – 1}}{3}} \right){y^3} =  – 3{x^2}{y^3}$

  $\to $ Hệ số của đơn thức là: $-3$

  Câu 11: 

  $7{x^2}{y^7}.\left( { – 3} \right){x^3}y.\left( { – 2} \right) = 42{x^5}{y^8}$

  $\to$ Đáp án $D$

  Reply

Leave a Comment