giup minh cau 9 đi minh can gap lam

giup minh cau 9 đi
minh can gap lam
giup-minh-cau-9-di-minh-can-gap-lam

0 thoughts on “giup minh cau 9 đi minh can gap lam”

 1. Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Dựa vào đồ thị, ta chắc chắn loại được đáp án B và đáp án D.

  Mặt khác: Hàm số cần tìm có hoành độ của 2 cực trị trái dấu.

  +) Xét đáp án A.

  $\begin{array}{l}
  y = {x^3} – 3x + 2\\
   \Rightarrow y’ = 3{x^2} – 3 = 3\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)\\
   \Rightarrow y’ = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x =  – 1
  \end{array} \right.\left( {tm} \right)
  \end{array}$

  +) Xét đáp án C.

  $\begin{array}{l}
  y = {x^3} + 3x + 2\\
   \Rightarrow y’ = 3{x^2} + 3 > 0,\forall x
  \end{array}$

  Như vậy hàm không có cực trị.

  Vậy đáp án đúng là A.

  Reply

Leave a Comment