Giúp mình (?1) nha mình đang cần

Giúp mình (?1) nha mình đang cần
giup-minh-1-nha-minh-dang-can

0 thoughts on “Giúp mình (?1) nha mình đang cần”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

   A)   X² -X = X.( X-1)

   b)

      5X².(X-2Y) -15X. ( X- 2Y )

  ⇔  (X-2Y).(5X²-15X)

  ⇔(X- 2Y ) . 5X. ( X-3 )

  C)

      3 . ( X- Y ) -5X .( Y- X)

  ⇔  3. ( X- Y) + 5X . ( X -Y  )

  ⇔  (X-Y ) . ( 3+ 5X )

                 ĐÚNG 100%..  HOK TỐT..HI

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  a/=x(x-1)

  b/=(5x^2-15x)(x-2y)

  c/=3(x-y)+5x(x-y)

     =(3+5x)(x-y)

  Bài 2

  3x^2-6x=0

  3x(x-2)=0

  nên 3x=0 hoặc x-2=0

           x=0 hoặc x=2

   

  Reply

Leave a Comment