giúp mik vs ạ ai nhanh nhất dc 5* và ctlhn

giúp mik vs ạ ai nhanh nhất dc 5* và ctlhn
giup-mik-vs-a-ai-nhanh-nhat-dc-5-va-ctlhn

0 thoughts on “giúp mik vs ạ ai nhanh nhất dc 5* và ctlhn”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) x/y=5/9=> x/5=y/9

  Áp dụng dãy tỉ số = nhau ta có:

  x/5=y/9=x+y/5+9=70/14=5

  2) Áp dụng dãy tỉ số = nhau ta có:

  x/15=y/7=2y/14=x-2y/15-14=16 =>x/15=16 =>x=240

  y/7=16 =>x=112

  3)  Ta có x/5=y/2 =>(x/5)^2=x/5.y/2=xy/10=1000/10=100

  (x/5)^2=100 =>x/5=10 =>x=50

  y=1000/x=1000/50=20

  4) Áp dụng dãy tỉ số = nhau ta có:

  x/13=y/7=z/5=x-y-z/13-7-5=6/1=6

  => x/13=6 =>x=78

  => y/7=6 =>x=42

  z/5=6 =>x=30

  5) Từ x/y=8/11=>x/8=y/11

  z/y=3/11 =>z/3=y/11 => x/8=y/11=z/3

  Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau ta có:

  x/8=y/11=z/3=x+y-z/8+11-3=80/16=5

  phần còn lại tg tự bạn làm nốt nhé

   

  Reply

Leave a Comment