Giúp mik với nhanh nhé mik đang cần gấp

Giúp mik với nhanh nhé mik đang cần gấp
giup-mik-voi-nhanh-nhe-mik-dang-can-gap

0 thoughts on “Giúp mik với nhanh nhé mik đang cần gấp”

 1. Giải

  Đổi 2 tấn = 2000 kg

  Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai bán được là:

  400×3:5= 240(kg)

  Tổng số ki-lô-gam đường đã bán là;

  240+400=640(kg)

  Số ki-lô-gam đường còn lại là:

  2000-640=1360(kg)

  Đáp số: 1360 kg

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lời giải:Đổi: 2 tấn = 2000kg.

  Ngày thứ hai bán được số ki–lô–gam đường là : (400:5)×3=240(kg)

  Cửa hàng còn lại số ki–lô–gam đường là : 2000 – (400 + 240) = 1360 (kg)

  Đáp số: 1360kg.

  Xin ctlhn và vote 5*

  Chúc em hc tốt

  Reply

Leave a Comment