giúp mik nhanh nha mik cần gấp ạ thank trước (sẽ vote 5sao cho ctlhn) bài 3:một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng 1\2 chiều

giúp mik nhanh nha mik cần gấp ạ thank trước (sẽ vote 5sao cho ctlhn)
bài 3:một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng 1\2 chiều dài .Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu m²?bao nhêu hét-ta?
Bài 4:người ta dùng loại gạch men hình vuông để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m .Hỏi phải hết bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín kăn phòng đó ,biết giá tiền 1m² gạch lát nền là 90 000đồng ?(diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
Lưu ý:không sao chép bài nhau

0 thoughts on “giúp mik nhanh nha mik cần gấp ạ thank trước (sẽ vote 5sao cho ctlhn) bài 3:một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng 1\2 chiều”

 1. 3.

  Chiều rộng khu rừng hcn là :
  3000×1/2=1500(m)
  Diện tích khu rừng hcn là
  3000×1500=4500000(m²)=45000(hét-ta)

  Đáp số :4500000(m²)

               45000(hét-ta)

  4.

  Diện tích căn phòng hình chữ nhật là

  8 x 6=48(m²)

  Số tiền mua gạch để lát kín kăn phòng là

  48:1×90000=4320000(đồng)

  Đáp số:4320000 đồng

  xin vote 5 sao + ctlhn

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply
 2. 3:

              bài giải

   chiều rộng của khu rừng hình chữ nhật  là

        3000:$\frac{1}{2}$ =1500[m]

  diện tích khu vườn đó là

         3000 x 1500=450000[m²]

             đổi 450000m =45ha

                                   đáp số:450000m²

                                                   45ha

  4:

            diện tích căn phòng hình chữ nhật là

                    8 x 6=48[m²]

              số tiền mua gạch để lát kín kăn phòng là

                  48:1×90000=4320000[đồng]

                           đáp số:4320000 đồng

   

  Reply

Leave a Comment