Question

Giúp mik lập bảng phân tích bài toán này với
Một người đi xe máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng thêm vận tốc 5km/h thì sẽ đến B sớm 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó?
( Giải toán bằng cách lập pt – Toán 8 )
Leave a Comment