Question

Giúp mik lập bảng phân tích bài toán này với
Một người đi xe máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng thêm vận tốc 5km/h thì sẽ đến B sớm 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó?
( Giải toán bằng cách lập pt – Toán 8 )

Answers

 1. Lập bảng như hình. Một số bài toán chuyển động ưu tiên đặt ẩn quãng đường (nếu có thể) để dễ giải phương trình.

  * Giải:

  Gọi $x$ (km) là độ dài quãng đường $AB$ ($x>0$)

  Thời gian đi dự định là $3h20’=\dfrac{10}{3}$ giờ nên vận tốc dự định là:

  $x:\dfrac{10}{3}=\dfrac{3x}{10}(km/h)$

  Thời gian đi thực tế là $3h20′-20’=3h$ nên vận tốc thực tế là $\dfrac{x}{3}(km/h)$

  Thực tế vận tốc tăng thêm $5(km/h)$ nên ta có:

  $\dfrac{x}{3}-\dfrac{3x}{10}=5$

  $\to x=150$ (TM)

  Vậy khoảng cách $AB$ là $150km$ 

  Vận tốc dự định là $\dfrac{3.150}{10}=45(km/h)$

  giup-mik-lap-bang-phan-tich-bai-toan-nay-voi-mot-nguoi-di-e-may-tu-a-den-b-du-dinh-mat-3-gio-20

 2. Đáp án:

   $150km;45km/h$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline         &Vận \ tốc(km/h)&Thời\ gian(giờ)&Khoảng\ cách\ AB(km)\\\hline Dự\ định&x&\dfrac{10}{3}&\dfrac{10}{3}x\\\hline Thực\  tế&x+5&3&3 (x+5)\\\hline\end{array}$

  _____

  Đổi `3` giờ `20` phút = `{10}/3` giờ

  `\qquad 20` phút =`1/ 3` giờ

  Gọi $x(km/h)$ là vận tốc dự định của người đi xe máy `(x>0)`

  Vận tốc thực tế là: $x+5(km/h)$

  Thời gian thực tế người đó đi từ $A$ đến $B$ là: `{10}/3-1/ 3=3` (giờ)

  Vì khoảng cách $AB$ không thay đổi nên ta có phương trình sau:

  `\qquad {10}/3x=3.(x+5)`

  `<=>3. {10}/3 x= 3.3.(x+5)`

  `<=>10x=9(x+5)`

  `<=>10x=9x+45`

  `<=>x=45(thỏa\ mãn)`

  Vậy:

  +) Khoảng cách $AB$ là: 

  `\qquad {10}/3x={10}/3 .45=150(km)`

  +) Vận tốc dự định của người đó là: $45km/h$

Leave a Comment