giúp mik bài 4 câu a,c,e vs ạ.mik hứa vote 5 sao.

giúp mik bài 4 câu a,c,e vs ạ.mik hứa vote 5 sao.
giup-mik-bai-4-cau-a-c-e-vs-a-mik-hua-vote-5-sao

0 thoughts on “giúp mik bài 4 câu a,c,e vs ạ.mik hứa vote 5 sao.”

 1. Đáp án:

   a) x^2 – 2x +1-y^2

  = (x-1)^2 -y^2

  = (x-1-y)(x-1+y)

  c) 25-4x^2+4xy-y^2

  = 5^2-(4x^2+4xy-y^2)

  =5^2-(2x-y)^2

  =(5-2x-y)(5+2x-y)

  e) x^2-2xy+y^2-xz-yz

  = (x+y)^2-z(x+y)

  = (x+y)(x+y)-z(x+y)

  = (x+y-z)(x+y)

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment