Giúp em với ! Hứa vote 5sao cảm ơn và cho ctlhn

Giúp em với !
Hứa vote 5sao cảm ơn và cho ctlhn

giup-em-voi-hua-vote-5sao-cam-on-va-cho-ctlhn

0 thoughts on “Giúp em với ! Hứa vote 5sao cảm ơn và cho ctlhn”

 1. bài 3

  diện tích 1 mảnh gỗ là:

   80×20=1600(cm²)

  diện tích căn phòng là:

   200×1600=320000(cm²)

  đổi 320000cm²=32m²

  đáp số:32m²

  bài 4

  số bé là:

   (253-25):2=114

  số lớn là:

   114+25=139

  đáp số:số lớn:139

              số bé:114

  bài 5

  tổng 3 số đó là:

   364×3=1092

  tổng số thứ nhất và số thứ 2 là:

   421×2=802

  số thứ 3 là:

   1092-802=290

   đáp số:290

                            XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  Reply

Leave a Comment