giúp em với ạ giải chi tiết nhé

giúp em với ạ
giải chi tiết nhé

giup-em-voi-a-giai-chi-tiet-nhe

0 thoughts on “giúp em với ạ giải chi tiết nhé”

 1. `a)` Vì `d` giao `Ox` tại điểm có hoành độ bằng `2`

  `=> x = 2`

  `=> (3m – 5).2 + m – 1 = 0`

  `<=> 6m – 10 + m – 1 = 0`

  `<=> m = 11/7`

  `b)` Vì `d` giao `Oy` tại điểm có tung độ bằng `5`

  `=> x = 0; y = 5`

  `=> (3m – 5).0 + m – 1 = 5`

  `<=> m = 6`

  `c)` Vì `d` giao `d_1` tại điểm nằm trên `Oy`

  `=> x = 0`

  `=> y = 2.0 – 3`

  `<=> y = -3`

  Thay `x = 0; y = -3` vào `d`, ta được:

  `(3m – 5).0 + m – 1 = -3`

  `<=> m – 1 = -3`

  `<=> m = -2`

  Reply

Leave a Comment