Giúp em với ạ, cần câu tl gấp

Giúp em với ạ, cần câu tl gấp
giup-em-voi-a-can-cau-tl-gap

0 thoughts on “Giúp em với ạ, cần câu tl gấp”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,$\frac{2}{√3-1}$ – $\frac{2}{√3+1}$ =2.(√3+1) -2.(√3-1)/3-1=2√3+2-2√3+2/2=4/2=2

  b, $\frac{5+√5}{5-√5}$ +$\frac{5-√5}{5+√5}$ =(5+√5)²/25-5 +(5-√5)²/25-5=25+10√5+5+25-10√5+5/20=60/20=3

                         

                     

  Reply
 2. Đáp án:

   a) `= 2`

  b) `=3`

  Giải thích các bước giải:

  a) `2(\sqrt3-1) – 2/(\sqrt3+1) = (2(\sqrt3+1) – 2(\sqrt3-1))/((\sqrt3-1)(\sqrt3+1))`

  `= (2(\sqrt3+1-\sqrt3+1))/((\sqrt3)^2-1^2) `

  `= 4/2 = 2`

  b) `(5+\sqrt5)/(5-\sqrt5) + (5-\sqrt5)/(5+\sqrt5)`

  `= ((5+\sqrt5)(5-\sqrt5))/((5-\sqrt5)^2) + ((5-\sqrt5)(5+\sqrt5))/((5+\sqrt5^2)`

  `= (5^2-\sqrt5^2)/((5-\sqrt5)^2) + (5^2-\sqrt5^2)/((5+\sqrt5)^2)`

  `= 20 . (1/((5-\sqrt5)^2) + 1/((5+\sqrt5)^2) )`

  `= 20 . (30+10\sqrt5+30-10\sqrt5)/((5^2-\sqrt5^2)^2)`

  `= 20 . 60/400 = 3`

  Reply

Leave a Comment