giúp em bài này với ạ 1) cho hai tập hợp A=(- vô cực,m-1], B=[1,+ vô cực ). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A∩B= ∅

giúp em bài này với ạ
1) cho hai tập hợp A=(- vô cực,m-1], B=[1,+ vô cực ). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A∩B= ∅

0 thoughts on “giúp em bài này với ạ 1) cho hai tập hợp A=(- vô cực,m-1], B=[1,+ vô cực ). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để A∩B= ∅”

 1. Đáp án:

  m<2

  Giải thích các bước giải:

  A=(−∞;m−1]

  B=[1;+∞)

  A∩B=∅⇔A∩B⊂(m−1;1)

  ⇔m−1<1

   

  Reply
 2. Đáp án:

  $m < 2$

  Giải thích các bước giải:

  $A = (-\infty;m – 1]$

  $B = [1; + \infty)$

  $A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow A \cap B \subset (m- 1;1)$

  $\Leftrightarrow m – 1 < 1$

  $\Leftrightarrow m < 2$

  Reply

Leave a Comment