Giúp e vs ạ E cần gấp ạ???

Giúp e vs ạ
E cần gấp ạ???
giup-e-vs-a-e-can-gap-a

0 thoughts on “Giúp e vs ạ E cần gấp ạ???”

 1. Bài 58:

  `vec{NA} + 2vec{NB} = vec{CB}`

  `<=> vec{NA} + 2vec{NB} = vec{CN} + vec{NB}`

  `<=> vec{NA} + 2vec{NB} – vec{CN} – vec{NB} = vec{0}`

  `<=> vec{NA} + vec{NC} + vec{NB} = vec{0}`

  `=> N` là trọng tâm của tam giác

  `=> vec{BN} = 2/(3)vec{BI}`

  giup-e-vs-a-e-can-gap-a

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mình đã giải thích rõ ràng chỉ coa có quy tắc 3 điểm và quy tắc trung điểm

  giup-e-vs-a-e-can-gap-a

  Reply

Leave a Comment