Giúp e với ạ ! CHUYÊN Gia, HSG

Giúp e với ạ ! CHUYÊN Gia, HSG
giup-e-voi-a-chuyen-gia-hsg

0 thoughts on “Giúp e với ạ ! CHUYÊN Gia, HSG”

 1. Đáp án:

  $A = 2\sqrt6$

  Giải thích các bước giải:

  $A = \sqrt{8 – 4\sqrt3} + \sqrt{8 + 4\sqrt3}$

  $\to A = \sqrt{6 – 2.\sqrt6.\sqrt2 + 2} + \sqrt{6 + 2.\sqrt6.\sqrt2}$

  $\to A = \sqrt{(\sqrt6 – \sqrt2)^2} + \sqrt{(\sqrt6 +\sqrt2)^2}$

  $\to A = \sqrt6 – \sqrt2 + \sqrt6 + \sqrt2$

  $\to A = 2\sqrt6$

  Reply
 2. `A = √(8 – 4√3) + √(8 + 4√3)`

  `= √(6 – 2√12 + 2) + √(6 + 2√12 + 2)`

  `= √(√6 – √2)^2 + √(√6 + √2)^2`

  `= √6 – √2 + √6 + √2`

  `= 2√6`

   

  Reply

Leave a Comment