Giải thích những thành ngữ sau(các bạn nhớ giải thích gắn gọn mà có ngĩa hết có thể ) Nhanh như cắt Treo đầu dê bán thịt chó Chó cắn áo rách Nước đổ

Giải thích những thành ngữ sau(các bạn nhớ giải thích gắn gọn mà có ngĩa hết có thể )
Nhanh như cắt
Treo đầu dê bán thịt chó
Chó cắn áo rách
Nước đổ đầu vịt

0 thoughts on “Giải thích những thành ngữ sau(các bạn nhớ giải thích gắn gọn mà có ngĩa hết có thể ) Nhanh như cắt Treo đầu dê bán thịt chó Chó cắn áo rách Nước đổ”

 1. Nhanh như cắt=>là rất nhanh
  Treo đầu dê bán thịt chó=>làm ăn giả dối
  Chó cắn áo rách=>đã ngèo khổ lại phải gặp vất vả tai ương
  Nước đổ đầu vịt=>là nói bao nhiêu cũng không hiểu

  Reply
 2. – Nhanh như cắt: Làm mọi việc một cách nhanh chóng.

  – Treo đầu dê bán thịt chó: Sự lừa dối, lừa lọc.

   Chó cắn áo rách: Đã nghèo khổ lại còn gặp thêm tai nạn.

  – Nước đổ đầu vịt: Nhắc nhiều lần nhưng không hiểu và không nghe theo.

  Reply

Leave a Comment