Question

Giải thích câu tục ngữ ” ếch kêu uôm uôm ao chuông đầy nước” , “thất bại là mẹ thành công” và ” lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”
Leave a Comment