Giải tay nhé ko bấm máy -4cos^3x + 6cos^2x + 4cosx – 1 = 0

Giải tay nhé ko bấm máy
-4cos^3x + 6cos^2x + 4cosx – 1 = 0

0 thoughts on “Giải tay nhé ko bấm máy -4cos^3x + 6cos^2x + 4cosx – 1 = 0”

 1. Đáp án:

   -4cos*3x + 6cosx*2x +4cosx-1=0

  ⇔cosx(-4cos*2x+6cosx + 3)=0

  *cosx=0

  ⇔x=pi/2 + kpi

  *-4cos*2x+6cosx+3=0

  ⇔mode5 3 tự bấm tự giải ;))

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment