Giải pt căn như hình: Tks so much (Thầy Puvi9176 cứu em)

Giải pt căn như hình:
Tks so much
(Thầy Puvi9176 cứu em)
giai-pt-can-nhu-hinh-tks-so-much-thay-puvi9176-cuu-em

0 thoughts on “Giải pt căn như hình: Tks so much (Thầy Puvi9176 cứu em)”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `sqrt{3x^2-18x+28}+sqrt{4x^2-24x+45}=-6-x^2+6x`

  `<=>sqrt{3(x^2-6x+9)+1}+sqrt{4(x^2-6x+9)+9}=-(x^2-6x+9)-6+9`

  `<=>sqrt{3(x-3)^2+1}+sqrt{4(x-3)^2+9}=-(x-3)^2+3`

  Ta có

  `3(x-3)^2+1>=1`

  `=>sqrt{3(x-3)^2+1}>=1`

  tương tự ta có

  `sqrt{4(x-3)^2+9}>=3`

  `=>VT>=1+3=4`

  `VP=-(x-3)^2+3<=3`

  $\begin{cases}VT>=4\\VP<=3\\\end{cases}$

  `=>VT>VF`

  =>pt vô nghiệm

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Reply

Leave a Comment