(Giải hộ mk nha đang cần gấp) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH a, tính AH, HC biết AB=8cm, BC=17cm b, từ H kẻ HD vuông góc với AB,HE vuông

(Giải hộ mk nha đang cần gấp) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH
a, tính AH, HC biết AB=8cm, BC=17cm
b, từ H kẻ HD vuông góc với AB,HE vuông góc với AC(D thuộc AB, E thuộc AC) chứng minh AD.AB=AE. AC
c, trên tia BA lấy điểm K sao cho A là trung điểm của BK. Lấy M là trung điểm của AH. Chứng minh tam giác HBK đồng dạng với tam giác MAC

0 thoughts on “(Giải hộ mk nha đang cần gấp) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH a, tính AH, HC biết AB=8cm, BC=17cm b, từ H kẻ HD vuông góc với AB,HE vuông”

Leave a Comment