Giải hộ mình bài 7,8 với Những bài khác không cần

Giải hộ mình bài 7,8 với
Những bài khác không cần
giai-ho-minh-bai-7-8-voi-nhung-bai-khac-khong-can

0 thoughts on “Giải hộ mình bài 7,8 với Những bài khác không cần”

 1. Bài 7:

  `a)` 

  \(\left\{ \begin{array}{l}3m – 1 = 2\\m + 3 \ne -1\end{array} \right.\)  

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m = 1\\m \ne -4\end{array} \right.\) 

  `=> m = 1`

  `b)` 

  \(\left\{ \begin{array}{l}m = 2m + 3\\2m \ne -m + 1\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m = -3\\m \ne \dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) 

  `=> m = -3`

  Bài 8:

  `a)` Ảnh `1, 2`

  `b)` Ảnh `3, 4`

  giai-ho-minh-bai-7-8-voi-nhung-bai-khac-khong-can

  Reply

Leave a Comment