Giải giúp mk câu 1 ạ Giải nhanh giúp mk đg cần gấp Giải xong mk vote 5 sao ạ Thank trc ạ

Giải giúp mk câu 1 ạ
Giải nhanh giúp mk đg cần gấp
Giải xong mk vote 5 sao ạ
Thank trc ạ
giai-giup-mk-cau-1-a-giai-nhanh-giup-mk-dg-can-gap-giai-ong-mk-vote-5-sao-a-thank-trc-a

0 thoughts on “Giải giúp mk câu 1 ạ Giải nhanh giúp mk đg cần gấp Giải xong mk vote 5 sao ạ Thank trc ạ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Buổi chiều bán được số lít dầu là :

      `2518 + 238 = 2756` ( l )

  Cả 2 buổi bán được số lít dầu là :

      `2518 + 2756 = 5274` ( l )

     

  Reply
 2. Buổi chiều bán được số lít là:

                     2518-   2381=137(l)

  Cả hai ngày bán được số lít là:

                     2518+137=2655(l)

   

  Reply

Leave a Comment