Giải giúp mình câu 32 với ạ. Mình cảm ơn

Giải giúp mình câu 32 với ạ. Mình cảm ơn
giai-giup-minh-cau-32-voi-a-minh-cam-on

0 thoughts on “Giải giúp mình câu 32 với ạ. Mình cảm ơn”

 1. Đáp án:

  $D.\, (C’): x^2 + (y -1)^2 = 9$

  Giải thích các bước giải:

  $(C): (x +1)^2 + y^2 = 9$

  $(C)$ có tâm $I(-1;0)$ bán kính $R = 3$

  Gọi $(C’)$ là ảnh của $(C)$ qua phép quay tâm $O$ góc $-90^o$

  $\Rightarrow R’ = 3$

  $\Rightarrow Q_{(O;-90^o)}(I) = I'(0;1)$

  Vậy $(C’): x^2 + (y -1)^2 = 9$

  Reply

Leave a Comment