Giải giúp mik 2 câu này vs

Giải giúp mik 2 câu này vs
giai-giup-mik-2-cau-nay-vs

0 thoughts on “Giải giúp mik 2 câu này vs”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  f)\left( {{8^{14}}:{4^{17}}} \right):\left( {{{16}^6}:{8^2}} \right)\\
   = \left( {{2^{3.14}}:{2^{2.17}}} \right):\left( {{2^{4.6}}:{2^{3.2}}} \right)\\
   = {2^{42 – 34}}:{2^{24 – 6}}\\
   = {2^8}:{2^{18}}\\
   = {2^{8 – 18}}\\
   = {2^{ – 10}}\\
   = \dfrac{1}{{{2^{10}}}}\\
  d){2^3} + 3.{\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^0} – {2^{ – 2}}.4 + \left[ {{{\left( { – 2} \right)}^2}:\dfrac{1}{2}} \right].8\\
   = {2^3} + 3.1 – {2^{ – 2}}{.2^2} + {\left( { – 2} \right)^{2 – 1}}{.2^3}\\
   = 8 + 3 – 1 – 2\\
   = 8
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment