Giải giúp em với ạ e cảm ơn nhìu

Giải giúp em với ạ e cảm ơn nhìu
giai-giup-em-voi-a-e-cam-on-nhiu

0 thoughts on “Giải giúp em với ạ e cảm ơn nhìu”

 1. Đáp án:

  $\begin{cases}\min(2\sin x – 5\cos x) = -\sqrt{29}\\\max(2\sin x – 5\cos x) = \sqrt{29}\end{cases}$

  Giải thích các bước giải:

  $y = 2\sin x – 5\cos x$

  Phương trình có nghiệm

  $\Leftrightarrow 2^2 + (-5)^2 \geq y^2$

  $\Leftrightarrow y^2 \leq 29$

  $\Leftrightarrow -\sqrt{29} \leq y \leq \sqrt{29}$

  Vậy $\begin{cases}\min(2\sin x – 5\cos x) = -\sqrt{29}\\\max(2\sin x – 5\cos x) = \sqrt{29}\end{cases}$

  Reply

Leave a Comment