Giải giúp e bà câu này đc ko ạ

Giải giúp e bà câu này đc ko ạ
giai-giup-e-ba-cau-nay-dc-ko-a

0 thoughts on “Giải giúp e bà câu này đc ko ạ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  e) (1²+2²+3²+…+100²)(36.333-108.111)

   =(1²+2²+3²+…+100²)(108.111-108.111)

   =(1²+2²+3²+…+100²).0=0

  g) (20².$2^{4}$ +12.$2^{4}$-48.$2^{4}$):$8^{2}$

   =$2^{4}$.(20+12-48):$8^{2}$

   =16.(-16):$8^{2}$

   =-4

  h) (75.$5^{4}$ +175.$5^{4}$):(20.25.125-625.75)

   =$5^{4}$(75+175):625

   =625.250:16525

   =10

                        CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Reply
 2. `e)(1^2+2^2+3^2+…+100^2)×(36×333-108×111)`

  `=(1^2+2^2+3^2+…100^2)×[(36×3)×(333÷3)-108×111]`

  `=(1^2+2^2+3^2+…+100^2)×(108×111-108×111)`

  `=(1^2+2^2+3^1+…+100^2)×0`

  `=0`

  `g)(20×2^4+12×2^4-48×2^4)÷8^2`

  `=2^4×(20+12-48)÷8^2`

  `=16×(-16)÷64`

  `=(-256)÷64`

  `=4`

  `h)(75×5^4+175^5^4)÷(20×25×125-625×75)`

  `=5^4×(75+175)÷(62500-46875)`

  `=625×250÷16525`

  `=156250÷15625`

  `=10`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Reply

Leave a Comment