Giải chi tiết giúp mình bài 37 với ????

Giải chi tiết giúp mình bài 37 với ????
giai-chi-tiet-giup-minh-bai-37-voi

0 thoughts on “Giải chi tiết giúp mình bài 37 với ????”

 1. Đáp án:

  $A. \, -8$

  Giải thích các bước giải:

  $y = 3\sin x -11$

  Ta có:

  $-1\leq \sin x \leq 1$

  $\to -3\leq 3\sin x \leq 3$

  $\to -14 \leq 3\sin x -11\leq  – 8$

  Hay $-14 \leq y \leq -8$

  Vậy $\max y = -8$

  Reply

Leave a Comment