giải bài 4 nào toán giảm giá lớp 5

giải bài 4 nào toán giảm giá lớp 5
giai-bai-4-nao-toan-giam-gia-lop-5

0 thoughts on “giải bài 4 nào toán giảm giá lớp 5”

 1. Số tiền sau 2 lần giảm giá của bộ đồ thể thao là:

  180000.(100%-10%).(100%-15%)=137700(đồng)

  Vậy số tiền sau 2 lần giảm giá của bộ đồ thể thao là:

   ——Mai Anh——

   

  Reply

Leave a Comment