ghi hay hơn nhá Người vỗ về nói công lao của ngựa không nhỏ. Nhưng ngựa đâu chịu yên? Ngựa chỉ trích lũ dê nhàn nhã, chỉ biết ăn và nhảy nhốt mà thôi

ghi hay hơn nhá
Người vỗ về nói công lao của ngựa không nhỏ. Nhưng ngựa đâu chịu yên? Ngựa chỉ trích lũ dê nhàn nhã, chỉ biết ăn và nhảy nhốt mà thôi, hễ gặp ai thì cũng kêu be be một cách vô nghĩa.

0 thoughts on “ghi hay hơn nhá Người vỗ về nói công lao của ngựa không nhỏ. Nhưng ngựa đâu chịu yên? Ngựa chỉ trích lũ dê nhàn nhã, chỉ biết ăn và nhảy nhốt mà thôi”

  1. Người vỗ về, an ủi nói công lao của ngựa cũng không nhỏ. Nhưng ngựa đâu chịu để yên để rửa nỗi oan này. Ngựa trỉ trích lũ dê nhàn nhã, không như mình phải làm việc khổ cực. Cả ngày dê chỉ biết ăn và chạy nhảy, cứ gặp ai là lại kêu “be be” một cách vô nghĩa mà thôi.

    Reply
  2. Sau khi nghe người nói về công lao to lớn của mình , ngựa vẫn không chịu im mà vẫn chỉ trích lũ dê nhàn nhã , suốt ngày chỉ ăn với chơi thôi mà chẳng làm gì cả , lúc nào thích thì kêu be be vài tiếng vô nghĩa mà thôi!

    Reply

Leave a Comment