Ghi hay hơn giúp mình…. Người an ủi bảo hai con đều giỏi, trước sau người đều yêu quý cả hai. Song, chó lại tị nạnh cùng lũ ngựa, sao chúng lại được

Ghi hay hơn giúp mình….
Người an ủi bảo hai con đều giỏi, trước sau người đều yêu quý cả hai. Song, chó lại tị nạnh cùng lũ ngựa, sao chúng lại được ưu đãi quá nhiều. Ngựa được ăn thóc, án cháo đậu xanh, ở nhà lợp ngói, người còn thưởng xuyên tắm táp, chăm lo sửa vó, sửa bờm, sắm yên, sắm lạc, dây cương thì làm bằng bạc, ra vẻ oai phong, mà thực ra chẳng biết cày gừa, giữ nhà gìử cửa!

0 thoughts on “Ghi hay hơn giúp mình…. Người an ủi bảo hai con đều giỏi, trước sau người đều yêu quý cả hai. Song, chó lại tị nạnh cùng lũ ngựa, sao chúng lại được”

  1. Người thấy vậy nên an ủi hai con vật, khen rằng đều giỏi, k thua k kém nên yêu quý cả hai. Sog, có khen nhưng chó vẫn hậm hực trog lòng, tị nạnh cùng lũ ngựa, bảo rằng s chúng lại đc ưu đãi quá nhiều đi thoii! Ngựa đc phục vụ đầy đủ: nào là ăn cháo đậu xanh, ăn thóc; ở nhà thì lợp ngói, kp chịu mưa nắng thất thg; Có người thg xuyên tắm táp cho, sửa vó, bờm, sắm yên rồi nhiều thứ khác nữa, ra vẻ oai phong, mà thực ra chúng lại chỉ đc cái mã chứ chẳng bt cày bừa giúp sức, trông nhà giữ cửa.

    Đây nha, nếu thấy hay nhớ vote và cho mình câu trl hay nhất nếu đc. CHÚC BẠN HC TỐT!!!

    Reply
  2. Người an ủi hai con vật, nói rằng hia con đều giỏi, dẫu sao thì người đều yêu quý cả hai. Song, chó lại ghen tị, hậm hức, ganh ghét cùng lũ ngựa, sao chúng lại được ưu đãi quá nhiều vậy. Ngựa được ăn thóc, án cháo đậu xanh, ở nhà lợp ngói, người còn thưởng xuyên tắm táp, chăm lo sửa vó, sửa bờm, sắm yên, sắm lạc, dây cương thì làm bằng bạc, ra vẻ oai phong, mà thực ra chẳng biết giúp người giữ nhà, giữ cửa gì cả. Nhưng thực ra chó đâu biết được, ai cũng có, một thế mạnh riêng của mình, chả ai giống ai.

    Reply

Leave a Comment