Mn ơi giúp mik vs ạCảm ơn mn nhiều ❤️❤️❤️

Mn ơi giúp mik vs ạ
Cảm ơn mn nhiều ❤️❤️❤️
mn-oi-giup-mik-vs-a-cam-on-mn-nhieu-️-️-️

0 thoughts on “Mn ơi giúp mik vs ạCảm ơn mn nhiều ❤️❤️❤️”

 1. a, 

  ĐK: $2-3m\le -2$

  $\Leftrightarrow 3m\ge 4$

  $\Leftrightarrow m\ge \dfrac{4}{3}$

  $\Rightarrow m\in\Big[\dfrac{4}{3};+\infty)$

  b,

  ĐK: $3\le 2m-5$ hoặc $2m+4\le -1$

  $\Leftrightarrow m\ge 4$ hoặc $m\le -\dfrac{5}{2}$

  $\Rightarrow m\in(-\infty;-\dfrac{5}{2}\Big]\cup[4;+\infty)$

  c,

  ĐK: $5-3m\le -2$ hoặc $2<-3m-2$

  $\Leftrightarrow m\ge \dfrac{7}{3}$ hoặc $m<\dfrac{-4}{3}$

  $\Rightarrow m\in(-\infty;\dfrac{-4}{3}\Big)\cup\Big[\dfrac{7}{3};+\infty)$

  Reply
 2. `a)` 

  `<=> 2 – 3m < -2`

  `<=> -3m < -4`

  `<=> m > 4/3`

  `b)`

  \(\left[ \begin{array}{l}2m + 4 < -1\\2m – 5 > 3\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m < -\dfrac{5}{2}\\m > 4\end{array} \right.\) 

  `=> m ∈ (-∞; -5/2) ∪ (4; +∞)`

  `c)`

  `ĐK: 5 – 3m > -3m + 2`

  `=> 0m > -3`

  `=> D = RR`

  \(\left[ \begin{array}{l}5 – 3m < -2\\-3m – 2 ≥ 2\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m > \dfrac{7}{3}\\m ≤ \dfrac{-4}{3}\end{array} \right.\) 

  `=> m ∈ (-∞; -4/3] ∪ (7; 3)`

  Reply

Leave a Comment