Em có 8 cái kẹo, anh nhiều hơn em 4 cái kẹo.hỏi: a) anh có mấy cái kẹo ? b) anh cho em mấy cái kẹo để anh và em có số kẹo bằng nhau ? thank nhieeu

Em có 8 cái kẹo, anh nhiều hơn em 4 cái kẹo.hỏi:
a) anh có mấy cái kẹo ?
b) anh cho em mấy cái kẹo để anh và em có số kẹo bằng nhau ?
thank nhieeu

0 thoughts on “Em có 8 cái kẹo, anh nhiều hơn em 4 cái kẹo.hỏi: a) anh có mấy cái kẹo ? b) anh cho em mấy cái kẹo để anh và em có số kẹo bằng nhau ? thank nhieeu”

 1. Bạn tham khảo :

  Các bước làm :

  Câu a :

  Anh có số cái keo là :

  $8+4 =12$ (cái kẹo )

  Nếu anh nhiều hơn em $4$ cái kẹo thì tức là số kẹo của anh – số kẹo của em = 4$

  Tức số kẹo của anh sẽ bằng : Số kẹo của em + $4$ cái kẹo

  Câu b : 

  – Anh đang có $12$ cái kẹo ; Em đang có $8$ cái kẹo 

  Tổng số kẹo của hai anh em là :

  $12+8 =20$ (cái )

  Mà $10+10 =20$ tức để cho hai anh em số kẹo bằng nhau thì anh phải có $10$ cái kẹo ; em cũng có $10$ cái kẹo 

  – Nên anh cần cho em số cái kẹo là :

  $12 -10 = 2$ (cái kẹo )

  Đáp số :  a . $12$ cái kẹo

                 b . $2$ cái kẹo 

   

  Reply
 2. Giải thích các bước giải:

  $\text{a)Anh có số cái kẹo là:}$

            $8+4=12$ $\text{(Cái)}$

  $\text{b)Cả hai anh em có số kẹo là :}$

            $8+12=20$ $\text{(Cái)}$

  $\text{Số kẹo của anh và của em bằng nhau khi:}$

            $20=10+10$ $\text{(Cái)}$

  $\text{Anh cần cho em số kẹo là:}$

            $12-10=2$ $\text{(Cái)}$

  $\text{Đáp số: $a)12$ cái}$

                  $\text{$b)2$ cái}$

  Học tốt!!!

  Reply

Leave a Comment