e dag cần gấp ad đừng xoá

e dag cần gấp
ad đừng xoá
e-dag-can-gap-ad-dung-oa

0 thoughts on “e dag cần gấp ad đừng xoá”

 1. Giải thích các bước giải:

   1. Ko bik

  2.

  + Từ trang 1 đến trang 9 có : (9-1)+1=9 trang cần 9.1 9 chữ số

  +Từ trang 10 đến 99 có ( 99-10) +1 = 90 (trang ) cần 90.2=180 chữ số

  +TỪ trang 100 đến 999 có : (999-100)+1 = 900 trang cần 900.3= 2700 chữ số 

  +Từ trang 1000 đến 1031 có : (1031-100)+1 =34 trang cần 34.4= 136 chữ số

    Vậy để đánh từ số trang từ trang 1 đến trang 1031 cần : 

  9+180+2700+136 = 3025(chữ số )

  3.a, 

  = 35.(13+17) + 65. (75-45)

  = 35.       30     + 65. 30

  =   30. (35+65)

  = 30. 100= 3000

  b và c nhìn ko rõ đề, số mũ mờ

  4a, 

  3636 : (12x-91)= 36

               12x-91= 101

               12x     = 192

                   x     = 16 

  mình chỉ bik nhiu đây còn lại chưa học

  Reply

Leave a Comment