“Đôi ta như áo mới may Như chuông mới đúc, như cây mới bào” Nội dung là gì?

“Đôi ta như áo mới may
Như chuông mới đúc, như cây mới bào”
Nội dung là gì?

0 thoughts on ““Đôi ta như áo mới may Như chuông mới đúc, như cây mới bào” Nội dung là gì?”

Leave a Comment