đọc hiểu văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới : ” lão cố tỏ ra vẻ vui vẻ đến lão hu hu khóc ” Câu a : khái quát nội dung của đoạn trích Câu b

đọc hiểu văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới :
” lão cố tỏ ra vẻ vui vẻ đến lão hu hu khóc ”
Câu a : khái quát nội dung của đoạn trích
Câu b : hãy chỉ ra các từ ngữ, câu văn, hình ảnh, chi tiết thể hiện yếu tố miêu tả, biểu cảm có trong đoạn trích? Nêu nhận xét về cách kết hợp các yếu tố đó ?
Câu c: thái độ của tác giả Nam Cao được gửi gắm trong đoạn trích là gì ?

0 thoughts on “đọc hiểu văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới : ” lão cố tỏ ra vẻ vui vẻ đến lão hu hu khóc ” Câu a : khái quát nội dung của đoạn trích Câu b”

Leave a Comment