Question

Đọc hiểu:
“Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu buồn xa sứ
Non nc rồng tiên nặng nhớ thương.
Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ,vẫn thương mùa vải đỏ
Mỗi lần phản phất hương sầu riêng”
(Nhớ Bắc-Huỳnh Văn Nghệ)
1.Xác định phương thức biểu đạt chính của tph 2. Trong bài thơ nv trữ tình vẫn tưởng tưởng vẫn đc nghe quan họ , nhớ mùa vải thiều khi nào ? 3. Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ ” Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long ” ? 4. Em có nhận xét gì về tình cảm của nv trữ tình với quuên hương xứ sở ?
Leave a Comment