Question

đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ;” chàng qùy xuống đất … cách hồng bay bổng ”
1. đoạn văn trên là lời nói của ai nói với ai trong hoàn cảnh nào
2.đoạn văn trên giúp em hiểu gì về tâm hồn của nhân vật

Answers

  1. 1. Đoạn văn trên là lời nói của Vũ Nương Với Trương Sinh trong chuyện “Người con gái Nam Xương” trong hoàn cảnh Vũ Nương tiễn Trương Sinh trong giờ phút chia ly khi Trương Sinh bị bắt đi lính, nhắn nhủ với chồng và hứa hẹn nhiều điều.

    2. Đoạn văn trên giúp em hiểu được rằng: Vũ Nương là một người chung thủy, một mực với chồng, không màng danh lợi, dẫu cho Trương Sinh có đeo ấn phóng hầu, mặc áo gấm trở về đi chăng nữa nàng vẫn chẳng mong đợi, chỉ mong chàng đi về mang hai chữ bình yên là đủ rồi. Hơn thế nữa, Vũ Nương còn là một người có một tư dung tốt đẹp, sợ rằng kì hạn đi lính đã qua mà chàng vẫn chẳng được về.

    ????

  2. 1. Đây là lời của Vũ Nương nói với Trương Sinh khi tiễn Trương Sinh đi lính.

    2. Tâm hồn nhân vật: Không màng danh vọng, chỉ muốn chồng đi lính bình an trở về, gia đình được sum họp.

Leave a Comment