Đoạn thơ sau có bao nhiêu tính từ? “Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ.”

Đoạn thơ sau có bao nhiêu tính từ?
“Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân, trên cỏ.”

0 thoughts on “Đoạn thơ sau có bao nhiêu tính từ? “Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ.””

 1. The best of team – Sakura

  Đoạn thơ trên có 3 tính từ :

  + Đẹp

  + Nhỏ

  + Tròn

  @Nocopi

  @Xin hay nhất ạ

  Reply

Leave a Comment